Regulamin Przeglądu

Organizatorzy:

  • Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
  • Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie
  • Fundacja Roztańczone Dzieciaki,

 

Termin: 08.04.2017

 

Miejsce

Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 79
Ul Wiertnicza 26, Warszawa Wilanów

Nagrody festiwalowe

Za pierwsze, drugie, oraz trzecie miejsce zespoły otrzymują puchary i medale. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe za udział w przeglądzie.

 

Cele festiwalu

Popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży

Możliwość prezentacji nowych układów tanecznych

Możliwość konfrontacji z innymi zespołami

Wymiana nowych pomysłów związanych z tańcem, choreografią

Możliwość lepszego rozwoju tanecznego poprzez współzawodnictwo

 

Kategorie taneczne

 1. Taniec Towarzyski

Choreografia oparta na  tańcach towarzyskich (standard lub latin) o czasie nieprzekraczającym 6 minut. W tej kategorii jest obowiązek tańczenia w parach.

 1. Disco Dance; Disco Freestyle

Choreografia oparta na technice tańca Disco Dance o łącznym czasie do 4 minut.

 1. Street dance

Choreografia oparta na technice tańca Hip-hop, Funky, Electric boogie, Popping o łącznym czasie do 4 minut.

 1. Inscenizacja taneczna

Choreografia o określonym temacie, w dowolnym stylu, z możliwością wykorzystania rekwizytów o łącznym czasie do 4 minut.

 1. Inne propozycje taneczne

Choreografia w dowolnym stylu tanecznym, za wyjątkiem zespołów folklorystycznych
o łącznym czasie do 4 minut.

 1. Etiuda taneczna

Choreografia oparta o techniki: jazz, modern/ contemporary, ballet bez możliwości wykorzystania rekwizytów o łącznym czasie do 4 minut.

 1. Latin/Caribbean Show 

Choreografia oparta na tańcach latynoamerykańskich (s, cha, ru, ps, jv) lub tańcach karaibskich (salsa, bachata, merengue). W tej kategorii nie ma obowiązku tańczenia parami. Możliwość wykorzystania rekwizytów. Max czas prezentacji to 4 min.

 

 

Kategorie wiekowe

 1. Do lat 11
 2. 12-15 lat
 3. 15 lat

UWAGA: W zespole musi tańczyć min. 75% tancerzy mieszczących się w danej kategorii wiekowej. Tancerz z kategorii pow. 15 lat nie może zatańczyć w zespole w kategorii do lat 11 i odwrotnie, nawet jeśli jest w mniejszości (25%)

 

Kryteria oceny

Komisja sędziowska składa się ze znanych w Polsce jak i za granicą trenerów i choreografów tanecznych specjalizujących się w różnych stylach. Oceniane będą: technika taneczna charakterystyczna dla danego stylu, ciekawość rozwiązań choreograficznych, zróżnicowanie figur, wrażenie artystyczne, oraz ciekawość i dobór strojów do choreografii. 

 

Przebieg festiwalu

Mazowiecki Przegląd Zespołów Tanecznych zostanie rozegrany w ciągu jednego dnia. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy medalowe miejsca. Pozostałe zespoły otrzymują wyróżnienia. Jeśli do danej kategorii zgłosi się więcej niż 6 zespołów, wówczas zostaną rozegrane eliminacje.

 

Nagrody festiwalowe

Za pierwsze, drugie, oraz trzecie miejsce zespoły otrzymują puchary i medale.

Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe za udział w przeglądzie.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Kartę zgłoszeniową wypełnia się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej dostępnej na stronie przeglądu przegladmazowiecki.pl
 2. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 12.03.2017 r.
 3. Koszt przeglądu wynosi 30 zł od uczestnika.
 4. Nieprzekraczalny termin wpłat to 19.03.2017r. na konto fundacji:

FUNDACJA ROZTAŃCZONE DZIECIAKI
Bank BGŻ 7620 3000 4511 1000 0002 2674 70 

 1. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Jeden zespół może zaprezentować na przeglądzie jedną choreografię. 
 3. W jednym zespole może tańczyć maksymalnie 30 tancerzy.
 4. W Przeglądzie mogą brać udział tylko i wyłącznie zespoły z Województwa Mazowieckiego.

 

Dodatkowe informacje organizacyjne

 1. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do festiwalu zobowiązane są
  do ich ubezpieczenia na czas przejazdu i pobytu.

 

 1. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa).

 

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w festiwalu udzielą organizatorowi festiwalu zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas festiwalu i w związku z nim w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji utworów i artystycznych wykonań Uczestników podczas festiwalu w zakresie ich:
 • nadawania oraz reemisji
 • publicznego odtwarzania
 • rejestracji telewizyjnej
 • utrwalenia
 • wprowadzenia do obrotu oraz najmu i użyczenia
 • wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet
 • wyświetlania
 • zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu.

 

 1. Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.

 

Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z festiwalu